“Everything you need is here!”

Học tại một trong những trường truyền thống tốt nhất ở Kansai

  • Khóa học dài hạn (trên 1 năm)
Tiếp thu tiếng Nhật theo khả năng của bạn từ trình độ cơ bản đến trình độ ứng dụng
  • Khóa học ngắn hạn (210 giờ học)
Phương pháp giảng dạy hiệu quả trong một thời gian ngắn về những nội dung học tập cần tiếp thu cho những người đăng ký học tiếng Nhật ngắn hạn

Trường được thành lập vào năm 1953. Kể từ đó, chúng tôi đã đào tạo ra nhiều chuyên gia ngôn ngữ.
Năm 1989, khóa học tiếng Nhật dành cho du học sinh được thành lập. Mỗi năm có rất nhiều du học sinh đang theo học tiếng Nhật.
Chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy thỏa mãn sự tìm tòi về kiến thức của bạn

News

2012/06/09
 Renewed Homepage